Bank computeren og gem skak notaterne!

Det er ofte underholdene men måske knap så charmernde at spille mod en computer 
men god træning er det jo.

Spil mod computeren

©{2017} Haslev skakklub

Search